bestrijden eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt sinds begin jaren 90 al in Nederland voor maar bleef toen beperkt tot Brabant en Gelderland. Het overlast veroorzakende dier is een larve van een nachtvlinder en is nu in heel Nederland verspreid

De eikenprocessierups kan hevige klachten bij mens en dier veroorzaken.

Dit komt door de brandhaartjes op het lichaam van de rups, die half mei loslaten. Elke rups heeft zo’n 700.000 brandhaartjes. Deze haartjes kunnen zorgen voor enorme jeuk, geïrriteerde ogen en luchtwegklachten.

Zelfs als de rupsennesten succesvol zijn verwijderd kunnen de achtergebleven haartjes nog 8 jaar overlast veroorzaken. De rupsen komen meestal voor in de zomereik.

Snijder Boomverzorging biedt u aan om de rupsen en hun nesten te verwijderen met een speciale zuiginstallatie. Wij gebruiken hierbij speciale pakken en persdrukmaskers.

De rupsen worden in speciale bakken afgevoerd volgens de daarvoor geldende milieuvoorschriften.