bomen snoeien

Het snoeien van bomen is een maatregel die de mens voor de boom heeft ingesteld. Dit heeft verschillende redenen zoals standplaats, veiligheid, overlast, enz. Van de natuur uit is snoeiwerk voor een boom niet noodzakelijk! Daarom is snoeiwerk in bomen werk voor een ervaren boomverzorger.

Het snoeiwerk in bomen gebeurt bij Snijder Boomverzorging meestal met klimtechnieken. Hierdoor bent u gegarandeerd voor een veilige werkwijze in uw bomen. Snijder Boomverzorging gebruikt verschillende snoeitechnieken zoals:

•             Begeleidingssnoei
•             Onderhoudssnoei
•             Kronen uitlichten
•             Kronen innemen
•             Kandelaberen van bomen

Begeleidingssnoei
Het doel van de begeleidingssnoei is het verkrijgen van een takvrije solide stam en een goed ontwikkelde blijvende kroon. Tijdens de groei in de tijdelijke kroon snoeien wij probleemtakken weg uit de kroon om zo een optimale groei te stimuleren naar de blijvende kroon.

Het aantal snoeibeurten hangt af van de boomsoort en de groeisnelheid. Per snoeibeurt wordt er maximaal 15 tot 20% bladmassa weggesnoeid.

Onderhoudssnoei
Bij onderhoudssnoei in bomen word er minimaal gesnoeid.
Als de boom een gezonde conditie heeft en over voldoende groeiruimte beschikt, dan is het noodzakelijk om dood hout te verwijderen in het kader van de zorgplicht. Ook wordt er gekeken naar probleemtakken of gevaarlijke kroondelen, ziektes en schades. Indien deze aanwezig zijn wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. 

Kronen uitlichten
Het uitlichten van de kroon is bedoeld om de mechanische belasting op gesteltakken te verminderen en lichttoetreding in de kroon te stimuleren.
De lichtval stimuleert de groei van de bladmassa in de binnenkroon.
Door de toename van de bladmassa vormt zich extra diktegroei, wat het risico van uitzakkende takken of zelfs uitbrekende takken sterk vermindert!
Het snoeiwerk gebeurt aan het uiteinde van de kroon met kleine snoeiwondjes om het overgroeien van de wonden te bevorderen. 

Kronen innemen
Het innemen van de kroon komt meestal wanneer de boom te groot wordt voor haar standplaats en er geen voldoende groeiruimte meer is voor de boom.
Bij deze snoeiwijze wordt de kroon in zijn gehele omvang verkleind tot maximaal een derde van de kroon. De snoeiwonden zijn niet groter dan polsdikte om het overgroeien van de wonden te bevorderen.
Wij geven u  graag advies over de juiste snoeiwijze voor uw boom omdat dit per soort verschillend is.

Kandelaberen van bomen
Kandelaberen is het drastisch reduceren van de omvang van de kroon zelfs tot maximaal 50%. Het is een laatste redmiddel bij ernstige schades aan de kroon bijvoorbeeld door ernstige storm of bliksemschade of bij ernstige stabiliteits-problemen. Gekandelaberde bomen moeten 1 x in de 4 jaar opnieuw gesnoeid worden omdat de grote wonden gaan inrotten en de aanhechtingen van de nieuw gevormde takken zwakker zijn.

Snoeihout versnipperen
Het snoeihout wordt versnipperd in onze rupsversnipperaar. De versnippermachine is zeer mobiel en kan gemakkelijk moeilijke toegankelijke plaatsen bereiken. De snippers worden opgevangen in een aanhanger. De snippers kunnen in overleg worden afgevoerd.

Tip: Voor het kandelaberen van bomen is een kapvergunning nodig omdat de habitus van de kroon drastische veranderd wordt.
Voor gekandelaberde bomen waar jonger hout opstaat dan 10 jaar is geen vergunning nodig om deze opnieuw te snoeien.