boom onderzoek

Boomonderzoek & Advies

Als eigenaar van de boom bent u verantwoordelijk voor vakkundig beheer.

U draagt zorg voor het structurele onderhoud van uw boom. Bovendien bent u wettelijk aansprakelijk voor eventuele schade die uw boom kan veroorzaken aan de omgeving! Daarom is het prettig om een goed onderhouden en gezonde boom in bezit te hebben die geen risico voor uw omgeving vormt.

Zorgplichten voor elke eigenaar:

•             Algemene zorgplicht: verplicht regulier onderhoud en periodieke controle op zichtbare gebreken. Achterstallig onderhoud (bijvoorbeeld dood hout) is verwijtbaar, registratie van onderhoud en controles is noodzakelijk als bewijslast.

•             Verhoogde zorgplicht: bij verhoogde gevaarzetting moet er vaker worden gecontroleerd. De standplaats van een boom is dus van belang: staat hij langs een drukke weg of ergens achteraf waar bijna nooit iemand komt?

•             Onderzoeksplicht: bij het constateren van afwijkingen of stabiliteitsgevaar moeten er gerichte maatregelen worden genomen, eventueel voorafgaand door gespecialiseerd onderzoek om de aard, omvang en ernst van de schadedreiging vast te stellen.

U kunt VTA (visuele boomcontrole) door ons uit laten voeren. VTA staat voor Visual Tree Assessment.

Dit betekent dat wij uw boom Visueel op uiterlijke kenmerken controleren en beoordelen.

Er wordt onder andere gekeken naar de conditie en de vitaliteit van uw boom en naar eventuele schade aan de  stam of stamvoet, ziektes, aantastingen, risicotakken, enz. Het onderzoeken doen wij met een klophamer en een sondeerpen om tijdens het onderzoek schade aan uw boom te voorkomen.

Over onze bevindingen ontvangt u een rapportage met advies.